Search

SME Pro-active April 2022

🏆 พิเศษ! สำหรับผู้ประกอบการ 𝗦𝗠𝗘

🔊 ของบจากโครงการ 𝐒𝐌𝐄𝐬 𝐏𝐫𝐨-𝗮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 ได้ถึง 𝟮𝟬 เมษายน 𝟮𝟱𝟲𝟱


🎈🎈 เฉพาะงานที่จัดขึ้นภายในเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2565 เท่านั้น 🎈🎈

(การพิจารณาอนุมัติงบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)


🔷️ จองบูทและสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ :

คุณหนูดี: 089-511-5047

อีเมล: saowapark@blithailand.com

คุณบุ๊ค: 082-799-0650

อีเมล: fajuti@blithailand.com


0 views0 comments